Начальникам (завідувачам) відділів освіти райдержадміністрацій, управління освіти і науки Тернопільської та управління освіти Чортківської міських рад, директорам інтернатних навчальних закладів

Про ущільнення вивчення

навчального матеріалу

Надсилаємо для використання в роботі методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчальних планів у ІІ семестрі 2015/2016 навчального року, підготовлені методистами Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти.

Додаток: на 27 стор.

Заступник директора департаменту –
начальник управління

Н.Ю. Біловус

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в

загальноосвітніх навчальних закладів у ІІ семестрі 2015/2016 навчального року

Керуючись нормативними документами Міністерства освіти і науки України, які регламентують особливості організації 2015/2016 навчального року в умовах продовження переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий Державний стандарт повної загальної середньої освіти(листи Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 №1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 26.06.2015 №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році», накази Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», від 16.09.2015 №940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році»),з метою дотримання вимог, викладених у вищезазначених документах, для вивчення навчального матеріалу предметів учнями загальноосвітніх навчальних закладів у повному обсязі в умовах скорочення тривалості навчальних занять у ІІ семестрі 2015/2016 навчального року через запровадження протиепідемічних заходів можуть бути застосовані різні способи, а саме:

- скорочення тривалості весняних канікул;

- організація навчання по суботах;

- запровадження додаткового 1 уроку в розкладі занять;

- ущільнення вивчення окремих навчальних тем.

Рішення щодо скорочення тривалості канікул, організації додаткових навчальних днів та уроків приймає педагогічна рада навчального закладу за погодженням з радою школи.

Ущільнення вивчення навчального матеріалу може бути здійснено за рахунок:

- об’єднання навчальних тем;

- використання резервних годин та годин, передбачених на узагальнення і повторення вивченого;

- використання міжпредметних зв’язків, оглядового або самостійного вивчення окремих тем.

При цьому обов'язково мають бути виконані усі види фронтальних контрольних, практичних та лабораторних робіт.

Методичні рекомендації з конкретних навчальних предметів можна використати вчителям для внесення змін у календарне планування, керівникам ЗНЗ – при коригуванні розкладу навчальних занять.

Подаємо теми уроків, модулів та рекомендовану ущільнену кількість годин для їх вивчення.

Початкова школа

Теми уроків

Рекомендована кількість годин

Математика, 1 клас, ІІ семестр (76 год.)

Додавання і віднімання в межах 10. Складання таблиць додавання і віднімання

4 год

Таблиці додавання і віднімання чисел 8 і 9. Порівняння довжин відрізків

Задачі на знаходження невідомого доданка. Вправи на засвоєння.

1 год

Літр. Задачі на різницеве порівняння.

Задачі на визначення місткості посудин, на знаходження остачі.

1 год

Кілограм. Порівняння виразу і числа. Ламані лінії.

Задачі на визначення віку людини. Розпізнавання геометричних фігур.

1 год

Додавання і віднімання чисел по одному та частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка.

Переставна властивість додавання. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання чисел 1-10

1 год

Числа 11-20. Величини

4 год

Повторення таблиць додавання і віднімання чисел в межах 10.

Десяток. Розв’язування задач.

1 год

Утворення і назви чисел другого десятка. Лічба в межах десяти. Розв’язування задач на на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць.

Лічба предметів в межах 20. Утворення чисел 11-20. Задачі на визначення віку. Побудова відрізків.

1 год

Лічба в межах 20. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Вимірювання і побудова відрізків.

Дециметр. Лічба в межах 20. Вимірювання довжин відрізків. Розв’язування задач.

1 год

Утворення чисел другого десятка. Задачі та вправи на закріплення понять літр, сантиметр, дециметр.

Лічба предметів в межах 20. Побудова відрізків. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання

1 год

Математика, 2 клас, ІІ семестр (76 год)

Арифметичні дії множення і ділення

9 год

Коло і круг. Істотні ознаки кола і круга.Розв’язування задач.

Вправи з дужками на дії різного ступеня. Вимірювання і порівняння довжин відрізків.

1 год

Складання виразів з дужками. Знаходження довжини ламаної лінії.

Знаходження значень виразів із дужками. Творча робота над задачею.

1 год

Таблиця ділення на 3. Складання задач за поданим розв’язанням.

Розв’язування виразів на застосування таблиці ділення на 3. Обчислення периметра квадрата і прямокутника.

1 год

Знаходження значень виразів. Обчислення довжини сторони рівньостороннього трикутника за його периметром.

Розв’язування задач на дві дії різного ступеня. Знаходження значень виразів із буквою

1 год

Контрольна робота

1 год

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивчення таблиць множення і ділення. Доповнення рівностей.

1 год

Таблиця множення числа 4. Розв’язування вправ і задач.

Розв’язування врав і задач на застосування таблиці множення числа 4.

1 год

Задачі на дві дії, що містять табличні випадки множення числа 4.

Таблиця ділення числа 4. Знаходження значень виразів і розв’язування задач.

1 год

Розв’язування вправ і задач для застосування таблиці ділення на 4.

Половина, третина і чверть. Дії з іменованими числами. Складання задач за схемами виразів.

1 год

Математика, 3 клас ІІ, семестр (76 год)

Додавання і віднімання в межах 1000. Усне додавання і віднімання

3 год

Віднімання трицифрових чисел виду 650-290. Ускладненні задачі на зведення до одиниці.

Віднімання трицифрових чисел виду 600-270. Периметр трикутника. Узагальнення знань і вмінь по темі.

1 год

Контрольна робота.

1 год

Аналіз контрольної роботи.

Узагальнення знань

1 год

Письмове додавання і віднімання в межах 1000

6 год

Письмове додавання двоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь і задач.

Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Проситі задачі на додавання.

1 год

Письмове віднімання двоцифрових чисел з переходм через розряд. Розв’язування задач на дві дії.

Коротке пояснення письмового віднімання двоцифрових чисел. Творча робота над задачею.

1 год

Види трикутників. Розв’язування задач на застосування дії віднімання.

Письмове додавання трицифрових чисел за умови, що сума одиниць дорівнює 10.

1 год

Письмове віднімання трицифрових чисел за умови, що зменшуване містить нуль. Іменовані числа.

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд. Периметр прямокутника.

1 год

Складені задачі на три дії.

Письмове додавання трицифрових чисел з двома послідовними переходами через розряди.

1 год

Письмове віднімання трицифрових чисел з двома послідовними переходами через розряди. Креслення квадрата і прямокутника.

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків. Розв’язування задач.

1 год

Математика, 4 клас, ІІ семестр (76 год)

Площа фігури

3 год

Обчислення площі прямокутних ділянок за планом.

Знаходження сторони прямокутника за даною площою і стороною

1 год

Контрольна робота

1 год

Аналіз контрольної роботи.

Обчислення площі за допомогою палетки

1 год

Ділення на одноцифрове число

6 год

Дія ділення. Властивості частки.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові

1 год

Перевірка ділення множенням. Розв’язування рівнянь.

Ділення багатоцифрових чисел, якщо частка містить нулі

1 год

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями, на одноцифрове число. Ділення багатоцифрових чисел, якщо частка містить нулі

1 год

Ділення складених іменованих чисел на одноцифрові.

Ділення складеного іменованого числа на просте іменоване число

1 год

Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух.

Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на одноцифрові. Задачі на рух.

1 год

Обчислення виразів на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух.

Ділення багатоцифрових чисел з остачею на 10, 100, 1000

1 год

Українська мова, 1 клас, ІІ семестр (126 год)

Букварний період

17 год

Звук [г], позначення його буквами Г, г (“ге”).

Письмо малої букви г (“ге”).

1 год

Закріплення звукового значення букви г (“ге”).Закріплення звукових значень вивчених букв.

1 год

Письмо великої букви Г.

Закріплення вмінь писати вивчені букви.

1 год

Розвиток мовлення. Слова – назви ягід

1 год

Звук [ч], позначення його буквою ч (“че”).

Письмо малої букви ч (“че”)

1 год

Закріплення звукового значення букви ч.

Письмо великої букви Ч, складів та слів з нею

1 год

Робота з дитячою книжко. Слухання казки “Їжак та заєць”

1 год

Звук [й], позначення його буквою й (“ій”).

Письмо малої букви й, буквосполучень з нею.

1 год

Закріплення звукового значення букви й.

Письмо великої букви Й, складів, слів з нею.

1 год

Звук [х], позначення його буквою х (“ха”). Звуко-буквений аналіз слів.

Письмо малої букви х, диктант складів, слів з нею.

1 год

Закріплення звукового значення букви Х, читання слів, речень. Бесіда на тему «Міста України». Закріплення букви Х, опрацювання оповідання (за В.Чухлібом)

1 год

Письмо великої букви Х. Написання буквосполучень, слів. Закріплення вмінь писати вивчені букви. Письмо під диктування.

1 год

Робота з дитячою книжкою. Гра «З якої це казки?»

1 год

Звук [ж], позначення його буквою ж. Дзвінка вимова звука [ж] у кінці складів і слів.

Письмо малої букви ж. Написання буквосполучень та слів.

1 год

Закріплення звукового значення букви ж. Читання слів. Опрацювання оповідання за Ю.Ярмишем.

Письмо великої букви Ж, складів із нею

1 год

Звук [ш], позначення його буквою ш. Читання складів, слів.

Письмо малої букви ш. Написання складів, слів і речень

1 год

Закріплення звукового значення букви ш. Робота з Букварем.

Письмо великої букви Ш, складів, слів з нею

1 год

Українська мова, 2 клас, ІІ семестр ( 55 год)

Слово

8 год

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах.

Зв’язок дієслів з іменниками у формі однини і множини

1 год

Зв’язок дієслів з іменниками у формі однини і множини.

Дієслова, протилежні за значенням

1 год

Розв. мовл.

1 год

Тренувальні вправи на використання дієслівних форм у реченнях.

Закріплення знань про дієслова. Багатозначність дієслів

1 год

Контрольна робота: диктант

1 год

Аналіз контрольної роботи.

Службові слова та їх роль у реченні

1 год

Розвиток мовлення

1 год

Прийменники, їх роль у реченні.

Спостереження за роллю службових слів у реченні

1 год

Корінь слова

1 год

Корінь слова. Спільнокореневі слова.

Розпізнавання та утворення споріднених слів

1 год

Українська мова, 3 клас, ІІ семестр ( 55 год)

Іменник

9 год

Іменник як частина мови. Іменники, що означають назви істот та неістот.

Іменники власні та загальні. Навчальне аудіювання

1 год

Розвиток мовлення

1 год

Поняття предметності. Усний переказ тексту.

Уживання іменників у прямому і переносному значенні

1 год

Рід іменників. Поділ іменників на групи.

Вправи на визначення роду іменників

1 год

Розвиток мовлення

1 год

Змінювання іменників за числами. Однина і множина.

Вправи на змінювання іменників за числами

1 год

Змінювання іменників за відмінками. Редагування тексту.

Розбір іменника як частини мови. Узагальнення знань.

1 год

Контрольна робота з мовної теми “Іменник”

1 год

Аналіз контрольної роботи.

Розвиток мовлення

1 год

Українська мова, 4 клас, ІІ семестр ( 55 год)

Займенник

6 год

Займенник як частина мови.

Особові займенники

1 год

Розвиток мовлення

1 год

Вживання особових займенників у текстах Відмінювання особових займенників

1 год

Написання займенників із прийменниками.

Роль займенників у текстах. Узагальнення знань

1 год

Контрольна робота з мовної теми “Числівник. Займенник”

1 год

Розвиток мовлення

Аналіз контрольної роботи.

1 год

Дієслово

2 год

Повторення вивченого про дієслово.

Дієслова- синоніми та дієслова-антоніми. Пряме і переносне значення дієслів

1 год

Побудова речень з однорідними присудками. Вживання дієслів у текстах – розповідях.

Неозначена форма дієслова. Робота з приказками.

1 год

Літературне читання, 2 клас, ІІ семестр ( 73 год,)

Поетична збірка 3

5 год

О.Олесь. Біга зайчик скакунець.

1 год

Позакласне читання

1 год

К.Перелісна. Змерз К.Перелісна . Віхола.

1 год

М.Вороний. В синім небі ходять хмари.

М.Вороний. Сніжинки

1 год

Любов Забашта. Біле свято зими. Берізонька.

Підсумок за темою.

1 год

Поетична збірка 4

6 год

Платон Воронько. Казка про рукавичку.

Платон Воронько. Причина. Картина

1 год

Позакласне читання

1 год

Платон Воронько. В лісі є зелена хата.

Платон Воронько. Суничка-сестричка

1 год

В. Лучук. Білий вірш.

В. Лучук. Дикий мак.

З. Мезантюк. Мак

1 год

Ліна Костенко. Білочка восени.

Ліна Костенко. Праля. Соловейко застудився

1 год

Ліна Костенко. Баба Віхола.

В.Скомаровський. Клени

1 год

Літературне читання, 3 клас, ІІ семестр ( 73 год.)

Світ поезії

7 год

Павло Тичина. Пастелі.

В. Сосюра. Спокоєм повиті

1 год

Позакласне читання

1 год

Н.Забіла. Зірочки.

М. Підгірянка. Вечір іде.

1 год

М. Вороний . Ущухла буря.

Ліна Костенко. Шипшина важко віддає плоди

1 год

Г. Чубач. Зупинюся над рікою.

В. Скомаровський. Після грози

1 год

Позакласне читання

1 год

І.Калинець. Зірка.

Узагальнення і систематизація знань. Тематичне оцінювання

1 год

Поетична збірка

3 год

Олена Пчілка. Діброва смутная.

Олена Пчілка. Новини сьогодні зранку

1 год

А. Малишко. Вихопивсь дощик. Д.Білоус. Щедрий вечір

1 год

С.Жупанин. На білих конях. П.Осадчук. Стежка

1 год

Літературне читання, 4 клас, ІІ семестр ( 73 год.)

Українські письменники

13 год

Т. Шевченко. Про себе.

Т. Шевченко. Про себе (продовження)

1 год

Позакласне читання

1 год

Т.Шевченко. Реве та стогне Дніпр широкий.

Пам’ятаймо про Шевченка. Музеї

1 год

Навчальний проект. Мандрівка шляхами Шевченка

1 год

Р.Завадович. Поет-Каменяр.

І.Франко. Дивувалась зима

1 год

Дитячі роки Івана Франка.

І. Франко. Лисичка-кума

1 год

І. Франко. Лисичка-кума М.Олійник. Леся

1 год

М.Олійник. Леся

1 год

Леся Українка. Конвалія.

Леся Українка. Біда навчить

1 год

Навчальний проект. Леся Українка

1 год

Леся Українка. Біда навчить

1 год

Позакласне читання

1 год

Павло Тичина. Де не глянь колоски. Павло Тичина. Хор лісових дзвіночків

1 год

Природознавство, 1 клас, ІІ семестр (36 год)

Жива природа

6 год

Навчальний проект “Як живуть комахи”. Риби.

1 год

Птахи

1 год

Звірі

1 год

Навчальний проект “Чим живляться тварини?”. Тварини живого куточка

1 год

Навчальний проект “Домашні улюбленці”. Урок-екскурсія в зоокуточок

1 год

Узагальнюючий урок за розділом “Жива природа”

1 год

Природознавство, 2 клас, ІІ семестр (36 год)

7 год

Повітря та його властивості.

Чому буває вітер

1 год

Погода навесні. Ознаки весни в неживій природі.

Рослини навесні. Ранньоквітучі рослини

1 год

Навчальний проект “Первоцвіти”

1 год

Тварини навесні. Комахи

1 год

Весняне життя риб.

1 год

Птахи навесні. Пора гніздування

1 год

Охорона птахів. Звірі навесні.

1 год

Природознавство, 3 клас, ІІ семестр (36 год)

11 год

Пристосування рослин до різних умов існування.

Різноманітність культурних рослин

1 год

Хвойні рослини . Контрольна робота

1 год

Аналіз контрольної роботи. Тварини. Різноманітність тварин. Комахи

1 год

Риби

1 год

Земноводні і плазуни

1 год

Птахи

1 год

Звірі або савці

1 год

Хто чим живиться. Розмноження і розвиток тварин

1 год

Свійські тварини.

Пристосування тварин до життя в різних умовах

1 год

Урок-екскурсія “Рослинний і тваринний світ рідного краю

1 год

Узагальнення знань учнів. Контрольна робота

1 год

Природознавство, 4 клас, ІІ семестр (36 год)

Природа материків і океанів

5 год

Рослинний і тваринний світ Південної Америки.

Найбільші країни Південної Америки

1 год

Особливості природи Австралії. Рослинний і тваринний світ Австралії

1 год

Охорона природи Австралії.

Особливості природи Антарктиди

1 год

Навчальний проект “Материк, на який я хочу потрапити”

1 год

Навчальний проект “Материк, на який я хочу потрапити”

1 год

Природа України

1 год

Аналіз контрольної роботи. Україна на карті світу.

Форми земної поверхні. Рівнини і гори в Україні.

1 год

Я у світі, 3 клас, ІІ семестр (19 год)

3 год

Правила культурної поведінки. Я вивчаю правила культурної поведінки

1 год

Я в суспільстві

1 год

Україна – незалежна держава. Символи України як держави

1 год

Я у світі, 4 клас, ІІ семестр (19 год)

3 год

Основні символи держави

1 год

Турбота кожного про оточення. Турбота кожного про довкілля

1 год

Турбота кожного про історичну та культурну спадщину. Подорож Містом-майстрів

1 год

Інформатика

2 клас.Повторення і систематизація навчального матеріалу. Резервний час

-

3 клас.Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3-й клас

-

4 клас.Повторення та узагальнення вивченого у 4-му класі

1 год

Фізична культура

1 клас

Школа культури рухів з елементами гімнастики

12 год

Школа пересувань

12 год

Школа м’яча

8 год

Школа стрибків

4 год

Школа активного відпочинку (рекреації

8 год

Школа сприяння розвитку фізичних якостей

6 год

Школа постави

На всіх уроках

Визначення динаміки змін показників

2 год

2 клас

Школа культури рухів з елементами гімнастики

12 год

Школа пересувань

10 год

Школа м’яча

10 год

Школа стрибків

6 год

Школа активного відпочинку (рекреації

6 год

Школа сприяння розвитку фізичних якостей

8 год

Школа постави

На всіх уроках

Визначення динаміки змін показників

2 год

3 клас

Школа культури рухів з елементами гімнастики

12 год

Школа пересувань

10 год

Школа м’яча

8 год

Школа стрибків

6 год

Школа активного відпочинку (рекреації

6 год

Школа сприяння розвитку фізичних якостей

8 год

Школа постави

На всіх уроках

Визначення динаміки змін показників

2 год

4 клас

Школа культури рухів з елементами гімнастики

12 год

Школа пересувань

10 год

Школа м’яча

10 год

Школа стрибків

4 год

Школа активного відпочинку (рекреації

6 год

Школа сприяння розвитку фізичних якостей

10 год

Школа постави

На всіх уроках

Визначення динаміки змін показників

2 год

Методисти Морська Я.Ф., Вербіцька М.Я., Єднак Г.М.

Українська мова

Теми уроків

Рекомендована кількість годин

5 клас

Звуки мови й звуки мовлення:3 години ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час вивчення теми «Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв Я, Ю,Є,Ї та Щ», «Повторення вивченого з теми», з 3 до 2 під час вивчення теми «Тренувальні вправи. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом»

11 год

Вимова приголосних звуків:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час вивчення теми «Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків»

16 год

Лексикологія:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час вивчення теми «Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова»

7 год

Будова слова. Орфографія:2 години ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час вивчення теми «Спільнокореневі слова й форми слова», вилучення уроку «Повторення вивченого з теми», а повторення вивченого з теми передбачити як один з етапів попереднього уроку «Тренувальні вправи. Вимова, написання префіксів пре-, при, прі»

8 год

6 клас

Іменник: 1 годину ущільнити шляхом вилучення теми «Тренувальні вправи. Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові»

22 год

Прикметник:по одній годині ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час вивчення тем «Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу», «Відмінювання прикметників. Прикметники твердої й м’якої груп», «Творення прикметників. Написання прикметників з суфіксами…», «Написання складних прикметників разом і через дефіс»

16 год

Числівник:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 3 до 2 під час вивчення теми «Тренувальні вправи. Відмінювання числівників (кількісних)…»

9 год

Займенник:1 годину ущільнити шляхом вилучення теми «Тренувальні вправи. Неозначені займенники»

9 год

Повторення в кінці року:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час вивчення теми «Морфологія й орфографія»

3 год

7 клас

Дієприслівник як особлива форма дієслова:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 на вивчення теми «Тренувальні вправи. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові»

6 год

Прислівник:1 год. ущільнити шляхом вилучення теми «Тренувальні вправи. Написання прислівників окремо, разом і через дефіс»

13 год

Прийменник:1 годину ущільнити шляхом об’єднання тем «Зв'язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Види прийменників за будовою. Непохідні і похідні прийменники» і «Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс» та вивчення їх в межах одного уроку

2 год

Сполучник:1 годину ущільнити шляхом об’єднання тем «Написання сполучників разом і окремо» й « Використання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності і підрядності» та вивчення їх в межах одного уроку

2 год

Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання в мовленні:1годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час вивчення теми «Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання в мовленні»

1 год

8 клас

Речення з однорідними членами:1 годину ущільнити шляхом об’єднання тем «Речення з кількома рядами однорідних членів» і «Однорідні й неоднорідні означення»

5 год

Речення із звертаннями, вставними словами:1 годину ущільнити шляхом вилучення теми «Тренувальні вправи. Розділові знаки при звертанні»

4 год

Речення з відокремленими членами:2 години ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час вивчення тем «Тренувальні вправи. Розділові знаки при відокремлених членах речення - означеннях» і «Тренувальні вправи. Розділові знаки при відокремлених членах речення - обставинах»

12 год

9 клас

Безсполучникове складне речення:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 3 до 2 під час вивчення теми «Тренувальні вправи. Розділові знаки у безсполучниковому реченні»

10 год

Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання теми «Тренувальні вправи. Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку»

6 год

Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання теми «Повторення вивчених розділових знаків у складному реченні»

5 год

Повторення й систематизація вивченого:1 годину ущільнити шляхом об’єднання тем «Слово як предмет вивчення» і «Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень)»

5 год

10 клас, рівень стандарту

Поглиблення і систематизація найуживаніших відомостей з фонетики, лексикології, фразеології, словотвору, граматики, правопису та стилістики:1 годину ущільнити шляхом об’єднання тем «Система частин мови. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників, стилістичні особливості. Варіанти відмінкових форм. Кличний відмінок іменника» і «Особливості вживання назв за професією. Посадою, званням тощо. Стилістичні засоби морфології»

10 год

Повторення вивченого в кінці року:1 годину ущільнити шляхом об’єднання тем «Контрольна робота (тестові завдання). Орфографічно-пунктуаційний практикум» та «Повторення в кінці року»

-

10 клас, академічний рівень

Стилістичні засоби лексикології і фразеології:3 години ущільнити шляхом об’єднання тем «Специфічно побутова лексика» і «»Просторічні й діалектні слова. Запобігання невиправданому використанню просторічних, діалектних слів»; зменшення кількості годин з 3 до 2 на опрацювання теми «Лексикостилістичні синоніми та їх види, переносне значення слів, тропи» та з 2 до 1 на опрацювання теми «Основні групи фразеологізмів, багатозначність синонімія та антонімія фразеологізмів»

15 год

Словотворчі засоби стилістики:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання теми «Основні орфограми в коренях. Префіксах і суфіксах»

7 год

10 клас, профільний рівень

Українська лексикографія:1 годину ущільнити шляхом об’єднання тем «Словники як відображення історії і культури українського народу. З історії лексикографії. Словник Лаврентія Зизанія. «Лексикон» Памви Беринди» та «Загальні відомості про словники. Основні типи словників. Особливості їх побудови»

3 год

Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання теми «Основні способи словотвору в сучасній українській мові…»

7 год

Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови:6 годин ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання теми «Прикметник як частини мови …» і об’єднання тем:

- «Своєрідність займенника як частини мови…» і «Розряди займенників за значенням, їх характеристика…»;

- «Розряди числівників за значенням, їх характеристика…» і «Синонімія числівників. Стилістична роль числівників»;

- «Особові, родові, числові форми дієслів. Перехідні і неперехідні дієслова. Стан дієслова. Зворотні дієслова…» і «Функції дієслова в художньому стилі»;

- «Дієприкметник як особлива форма дієслова…» і «Дієприкметниковий зворот»;

- «Дієприслівник як незмінювана форма дієслова …» і «Дієприслівниковий зворот»

24 год

11 клас, рівень стандарту

Орфографічно-пунктуаційний практикум:2 години ущільнити шляхом об’єднання тем:

- «Передача на письмі сумнівних голосних та приголосних. Спрощення груп приголосних. Уживання знака м’якшення, апострофа. Пунктуація» і «Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах. Пунктуація»;

- «Контрольна робота (тестові завдання). Орфографічно-пунктуаційний практикум» і «Повторення в кінці року» (для реалізації теми останнього уроку передбачити в структурі попереднього уроку етап «Повторення вивченого за рік»)

2 год

11 клас, академічний рівень

Стилістика складних речень:1 годину ущільнити шляхом об’єднання тем «Синоніміка складних безсполучникових і складнопідрядних речень. Пунктограми в цих реченнях» і «Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами. Пунктограми в цих реченнях»

7 год

Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення:1 годину ущільнити шляхом об’єднання тем «Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові» і «Синоніміка речень з прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові»

3 год

Стилістика мовлення. Культура мовлення:1 годину ущільнити шляхом об’єднання тем «Стилі мовлення, їх підстилі» та «Зміст і структура текстів розмовного стилю, його характерні мовні засоби, основні жанри»

7 год

Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання теми «Слово, словосполучення, речення. Члени речення. Система розділових знаків»

7 год

11 клас, профільний рівень

Лінгвістична риторика:2 години ущільнити шляхом об’єднання тем «Риторика як наука й мистецтво слова…» і «Риторичні ідеали у різні історичні епохи»»; «Еколузія й елоквенція як учення про мовну форму промов» і «Меморія як система усного запам’ятовування промов»

6 год

Основи ораторського мистецтва:1 годину ущільнити шляхом об’єднання тем «Види ораторського мистецтва за метою висловлення…» і «Промова, її види …»

7 год

Підготовка до ДПА:5 годин ущільнити шляхом об’єднання тем:

- «Написання слів іншомовного походження» і «Написання прізвищ та географічних назв»;

- «Правила переносу та скорочення слів» і «Орфографічний аналіз слів. Редагування тексту з орфографічними помилками…»;

- «Лексикологія і фразеологія української мови. Уживання слів у переносному значенні, синонімів, антонімів, омонімів у текстах різних стилів» та «Терміни і професіоналізми. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни»;

- «Складні випадки координації підмета і присудка. Тире на місці пропущеної зв’язки» і «Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення»;

- «Просте ускладнене речення» і «Складне речення з різними видами синтаксичного зв’язку»

25 год

Методист Кондирєва М.М.

Українська література

Теми уроків

Рекомендована кількість годин

5 клас

Світ фантазії, мудрості:1 годину ущільнити шляхом об’єднання тем «Л.Глібов. «Химерний маленький», «Що за птиця?», «Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?»…» і «Життєвий пафос віршів Л.Глібова. Особливості його поет. мови»

5 год

Історичне минуле нашого народу:2 години ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 на опрацювання тем «Микита Кожум’яка. Драматичний твір на тему народної казки» і «Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі…»

7 год

Рідна Україна. Світ природи1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 на опрацювання теми «Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції (за твором «Сіроманець» М.Вінграновського)»

14 год

6 клас

Я і світ:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання теми «Емма Андієвська. «Говорюща риба». Принципи толерантного ставлення до інших, вірності мріям, прагнення гармонії зі світом»

7 год

Пригоди і романтика:2 години ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 3 до 2 під час опрацювання теми «Поведінка героїв, їхні вчинки, моральний вибір (за твором «Тореадори із Васюківки» В. Нестайка)» та з 2 до 1 під час опрацювання теми «Допитлмивість, винахідливість, кмітливість хлопчиків – головних героїв (за твором «Митькозавр із Юрківки…» Я. Стельмаха)»

11 год

Гумористичні твори:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання теми «Щука», «Муха і Бджола», «Жаба і Віл». Викривальна і повчальна спрямованість байок письменника. Побутова байка» (за творчістю Л.Глібова)

6 год

7 клас

«Ти знаєш, що ти людина?»: 1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання теми «Марина Павленко. «Русалонька із 7-В…». Казкове й реалістичне в повісті-казці, час теперішній і минулий у ній»

14 год

Ми – українці:3 години ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання тем «Олег Ольжич. «Господь багатий нас благословив», «Захочеш – і будеш…»; «Олена Теліга. «Сучасникам», «Радість», «Пломінний день…»; «Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність (за твором «Неймовірні пригоди Івана Сили» О.Гавроша)»

9 год

8 клас

Світ української поезії:2 години ущільни шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання тем «Образ України, ідея нерозривної єдності людини з рідною землею, алегоричність образів («Сад»). «Васильки» - взірець інтимної лірики. Виразне читання поезій В.Сосюри»; «Іван Малкович. Глибокі роздуми сучасного поета про те, якою повинна бути людина, щоб уберегти себе, своїх близьких, свою мову, душевне багатство від зла («Свічечка букви Ї», «Музика, що пішла»)

10 год

Національна драма:1 годину ущільни шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання теми «Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Проблема влади грошей – наскрізна і «вічна» у світовому мистецтві (за твором «Сто тисяч» І.Карпенка-Карого)»

6 год

З національної прози:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час вивчення теми «В.Дрозд. Іронічна, алегорично-химерна проза сучасного прозаїка…»

8 год

9 клас

Нова українська література:3 години ущільни шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання теми «Повсталий народ як герой поеми «Гайдамаки» Т.Шевченка…» та об’єднання тем «Т.Шевченко. «Чигирине, Чигирине». Глибокі роздуми поета про минуле й майбутнє» і «Т.Шевченко. «Стоїть в селі Суботові…». Художня оцінка діяльності Б.Хмельницького»; «П.Куліш – письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач, автор підручників для школи, першого українського правопису «кулішівка…» і «Чорна рада» П.Куліша – перший історичний роман в українській літературі»

20 год

З літератури ХХ століття:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час вивчення теми «Іван Багряний. «Тигролови». Українська еміграційна література ХХ століття…»

6 год

10 клас, рівень стандарту та академічний

Літературний процес 70-90-х років ХХ ст.: 4 години ущільни шляхом об’єднання тем:

- «Михайло і Сава – протилежні психологічні типи. Марійка та Івоніка – уособлення цінностей народної моралі в повісті «Земля» О.Кобилянської» та «Сава і Рахіра – втілення духовної деградації. Трагедія шляхетної, чутливої душі Анни в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя. Глибокий психологізм і символізм повісті «Земля» О.Кобилянської»;

- «Леся Українка. Життєвий і творчий шлях письменниці. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці» і «Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. Символічність, романтичні образи. Прийом контрасту. Сильна вольова особистість у вірші «Contraspemspero»;

- «Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією в драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки. Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил» і «Творчість В.Стефаника й Лесі Українки (узагальнення й систематизація вивченого)»;

- «Поєднання реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить – частинка вічності) в новелі «Момент» В.Винниченка. Імпресіонізм цього твору» і «Образ панни – втілення ідеї вічної жіночності й краси. Значення художньої спадщини письменника»)

25 год

10 клас, профільний рівень

Українська література кінця ХІХ – початку ХХ століття:8 годин ущільнення шляхом:

- зменшення кількості годин з 3 до 2 під час вивчення теми «Повість «Тіні забутих предків». Фольклорно-етнографічна основа твору, її романтичний характер…»; з 2 до 1 під час вивчення тем «Ідея емансипації жінки у творчості О.Кобилянської. Образи Олени та Наталії («Людина»,. «Царівна»). Романтичне змалювання дійсності…»; «Трагічна історія родини Федорчуків – новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства. Михайло і Сава – протилежні психологічні типи ( за твором «Земля» О.Кобилянської)»; «Історична основа драматичної поеми «Бояриня» Лесі Українки. Майстерність відображення страждання патріотки-українки Оксани в боярській Москві»; «Символічність образів Мавки й дядька Лева – уособлення духовності й краси. Мати Лукаша й Килина – антиподи головній героїні Мавці…»; «Популярність В.Винниченка-драматурга на світовій сцені. Драматичні твори письменника, їхнє жанрово-тематичне багатство, художня майстерність…»;

- об’єднання тем «Життєвий і творчий шлях В.Стефаника…» і «Поезія в прозі «Моє слово» як художній маніфест. Кредо В.Стефаника. роздуми в ньому автора про призначення художнього слова…»; «Життя і творчий шлях поета-новатора Миколи Вороного, «ідеолога» модернізації української літератури, першого представника українського символізму…» та «Зміст і художні особливості поезії М.Вороного…»)

53 год

11 клас, рівень стандарту та академічний

Українська література 1940 – 1950 років:1 годину ущільни шляхом об’єднання тем «Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики. Олександр Довженко. Огляд життя і творчості. Режисерська майстерність» і «Зворушливі спогади про дитинство в «Зачарованій Десні»

2 год

Проза другої половини ХХ століття:3 години ущільнити шляхом

- об’єднання тем «Інтенсивний розвиток української прози. Її новаторські особливості. Розмаїття тематики й жанрів» та «Загальна характеристика доробку Олеся Гончара. Його громадянська і життєва позиція…»;

- зменшення кількості годин з 2 до 1 під час вивчення тем «Відомості про Григора Тютюнника. Вічна тема любові в новелі «Три зозулі з поклоном». Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї»; «Життя і творчість Валерія Шевчука…»

6 год

11 клас, профільний рівень

Українська поезія 1960 – 1990-х років:4 години ущільнити шляхом об’єднання тем «Шістдесятництво» як явище культурологічне і соціальне, його зв'язок з дисидентським рухом…» і «Василь Симоненко. Розповідь про поета. Своєрідність інтимної лірики…»; «Ліна Костенко. Доля письменниці. Яскравий світ художнього слова поетеси…» і «Пастораль ХХ сторіччя». Оригінальність жанру. Досягнення експресивності строфи за допомогою рубаної і влучної короткої фрази, зорових зображувально-виражальних засобів…»; «Стисла розповідь про Миколу Вінграновського. Основні збірки…» і «Ідейно-художній аналіз поезій «Сеньйорито акаціє, добрий вечір», «Прилетіли коні – ударили в скроні…», «Чорна райдуга»; «Стисла розповідь про Ірину Жиленко. Основні збірки» і «Сповідальність, камерність. Інтимна філософічність лірики Ірини Жиленко. Світ жіночої душі. Аналіз віршів «І світла алея», «Зимовий мотив…», «За золотими вікнами зірок»

17 год

Постшістдесятництво:1 годину ущільнити шляхом зменшення кількості годин з 2 до 1 під час опрацювання теми «Ідейно-естетичні пошуки серед молодих поетів-постшістдесятників…»

6 год

Проза 1960 – 1990 років:2 години ущільнити шляхом:

- об’єднання тем «Інтенсивний розвиток української прози, її новаторські особливості. Розмаїтття тематики і жанрів» і «Життєвий і творчий шлях Григорія Тютюнника. Роман «Вир» - реалістична картина життя…»; «Загальна характеристика доробку Олеся Гончара. Його громадянська і життєва позиція…» та «Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя. Філософія миті щастя людини («За мить щастя» Олеся Гончара)»;

- зменшення кількості годин з 2 до 1 під час вивчення теми «Барокове поєднання духовного і буденного. Художні деталі та символи у творі «Дім на горі» В.Шевчука…»

13 год

Методист Кондирєва М.М.

Зарубіжна література

Теми уроків

Рекомендована кількість годин

5 клас

Том Сойєр і Гекльберрі Фінн. Ставлення автора до своїх героїв

1 год

Художні засоби розкриття образу Поліанни. Ідея радості життя й відкриття світу у творі Елеонор Портер «Поліанна»

1 год

6 клас

Характеристика героїв твору «Жага до життя» Джека Лондона. Описи природи та їх роль у творі Джека Лондона «Жага до життя». Значення назви оповідання

1 год

Генрі Лонгфелло «Пісня про Гайавату» (1 розділ за вибором учителя). Образ Гайавати. Ідеї миру, національного єднання, служіння народові

1 год

7 клас

Олександр Грін «Пурпурову вітрила». Поєднання реального і фантастичного в повісті. Основний конфлікт твору. Асоль і Грей. Символіка образу пурпурових вітрил

1 год

Детектив як жанр літератури. Характерні ознаки жанру. Едгар По «Золотий жук». Особливості композиційної будови повісті «Золотий жук»

1 год

8 клас

Любов Петрарки до Лаури . Виразне читання лірики Петрарки

1 год

Образ Гамлета – європейського інтелігента. Багатогранність шекспірівських характерів

1 год

9 клас

Поема «Мазепа» Байрона

1 год

Біографія О.С. Пушкіна.Жанрово – тематичне розмаїття лірики поета

1 год

10 клас

Творчість Миколи Некрасова

1 год

Характеристика збірки «Квіти зла» Бодлера

1 год

Поезія французького символізму (оглядово)

1 год

11 клас

Творчість Кавабата Ясунарі (оглядово)

1 год

Відомості про сучасний постмодерний літературний процес (оглядово)

1 год

Методист Боруцька Л.С.

Іноземні мови

Чинні навчальні програми з іноземних мов не встановлюють порядок (послідовність) вивчення навчальних тем у рамках навчального року, а лише вказують на зміст, вивчення котрого є об’єктом тематичного та семестрового контролю.

Програми з іноземних мов мають наскрізний характер та представлені в єдиній системі, у діяльнісній термінології, з чітко вираженою кореляцією між класами.

Програми не обмежують самостiйнiсть і творчу iнiцiативу вчителя, передбачаючи гнучкість у відборі та розподілі навчального матеріалу відповідно до потреб учнів та обраних засобів навчання (навчально-методичні комплекси, підручники, посібники, аудіо, відео матеріали тощо). Докладніше - на офіційному веб-сайті МОН України за посиланнямhttp://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1421144886/1428333274/.

Оскількипрограмипозбавленіжорсткого поурочного поділу, вчителіможутьобиратипослідовністьрозкриттянавчальногоматеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушуваласьлогікайоговикладу.

Для виконання навчальних програм з іноземних мов рекомендуємо вчителям скорегувати календарно-тематичне планування та обрати доцільний та прийнятний винятково для конкретного типу навчального закладу та класу спосіб ущільнення навчального матеріалу. Таке ущільнення може здійснюватись за рахунок зменшення кількості годин, відведених на вивчення однієї теми, чи за рахунок уроків, виділених на повторення навчального матеріалу. Також рекомендуємо об’єднати проведення підсумкового семестрового контролю з аудіювання та читання в межах одного уроку.

Методист Уруська Л.В.

Історія. Правознавство

Теми уроків

Рекомендована кількість годин

5 клас, За програмою «Історія України. Всесвітня історія.

5-9 класи» (Лист МОН від 23.12.2004 р. № 1/11-6611)

Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. та Українська козацька держава

1 год

Україна в Першій світовій війні. Відродження української держави в 1917–1920 рр.

1 год

5 клас,За програмою «Історія України. Всесвітня історія.

5-9 класи» (Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 р. № 664)

Храми та ікони. Софійський собор і Києво-Печерська лавра

1 год

Замки та палаци. Парки та сади

1 год

6 клас

Господарювання та повсякденне життя в Стародавній Греції. Наука, освіта, виховання та сімейне життя в Стародавній Греції

1 год

Римська республіка V–ІІІ ст. до Р. Х. Військова експансія Риму й утворення Римської середземноморської держави

1 год

Створення Римської імперії. Римська імперія в І–ІІ ст.

1 год

Римська імперія в ІІІ–ІV ст. Виникнення християнства та християнізація Римської імперії

1 год

7 клас. Історія України

Монгольська навала. Правління Данила Романовича

1 год

Початок іноземного панування на українських землях. Держава Феодоро та Кримське ханство

1 год

7 клас. Всесвітня історія

Архітектура і мистецтво. Раннє Відродження й гуманізм

1 год

Індія. Китай

1 год

8 клас. Історія України

Козацька держава – Гетьманщина. Адміністративно-територіальний та соціальний устрій Лiвобережної Гетьманщини. Слобідська Україна в другій половині XVII ст.

1 год

Становище в Україні після Полтавської битви. Посилення колоніальної політики Російської імперії

1 год

Культура України другої половини XVIII ст.. Українське мистецтво другої половини XVIII ст.

1 год

8 клас. Всесвітня історія

Революція XVІІ ст. в Англії. Промисловий переворот в Англії

1 год

Росія наприкінці XVII – у першій половині XVIIІ ст. Росія у другій половині XVIIІ ст.

1 год

9 клас. Історія України

Розвиток промисловості. Міста і торгівля

1 год

Радикальний рух у Галичині. Утворення українських політичних партій

1 год

Освіта. Наука

1 год

9 клас. Всесвітня історія

Завершення територіального поділу світу. Британське володарювання в Індії

1 год

Особливості культури народів світу. Розвиток науки і техніки

1 год

9 клас. Правознавство. Практичний курс

Права та обов’язки батьків і дітей. Державний захист дитинства

1 год

Право на працю. Права неповнолітніх у трудових відносинах

1 год

10-й клас. Історія України, рівень стандарту

Нові тенденції та чинники розвитку культури в 1917–1921 рр.Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру

1 год

Громадсько-політичне життя. Культурне життя

1 год

10-й клас. Історія України, академічний рівень

Нові тенденції та чинники розвитку культури в 1917—1921 рр. Культурні здобутки українських урядів в освітній політиці

1 год

УСРР у 1921-1923 рр. Впровадження непу в Україні та його особливості

1 год

Утвердження тоталітарного режиму в Україні. Громадсько-політичне життя

1 год

10 клас. Всесвітня історія, рівень стандарту та академічний

Зовнішньополітичні пріоритети провідних країн світу. Процес утворення вогнищ війни на Далекому Сході, Африці та Європі

1 год

Основні ідеї та течії у розвитку культури. Нові напрямки в мистецтві та літературі, виникнення та розвиток кінематографа, олімпійський рух

1 год

10 клас. Правознавство, рівень стандарту та академічний

Кримінальне право. Кримінальна відповідальність

1 год

Цивільне право. Цивільно-правові правочини

1 год

11 клас. Історія України, рівень стандарту та академічний

Стан освіти та науки. Розвиток літератури та мистецтва

1 год

Україна на початку «перебудови». Політика «прискорення» та падіння рівня життя населення

1 год

Економічне життя України. Економіка України в європейських і світових інтеграційних процесах

1 год

11 клас. Всесвітня історія, рівень стандарту та академічний

Демократичні революції у країнах Центральної та Східної Європи, особливості їх здійснення. Політичні, економічні та соціальні трансформації посткомуністичного суспільства

1 год

Основні напрямки НТР в другій половині ХХ ст. та їх вплив на життя суспільства. Розвиток літератури та мистецтва

1 год

11-й клас. Курс «Людина і світ», рівень стандарту та академічний

Нація. Полікультурність

1 год

Методист Букавин І.Я.

Математика

Пропонуємо ущільнити вивчення навчального матеріалу за рахунок об’єднання навчальних тем, зокрема об’єднання уроків аналізу контрольних робіт із вивченням наступної теми,використання резервних годин навчальної програми та годин на повторення, узагальнення і систематизацію навчального матеріалу, а також зменшення кількості годин, рекомендованих на вивчення теми за рахуноквилучення уроків розв’язування вправ та задач.

Рекомендуємо зразки орієнтовного ущільнення навчально-тематичних планів програмового матеріалу (із зазначенням підручників):

Теми

Рекомендована кількість годин

Кількість контрольних робіт

5 клас, 76 год, 4 год на тиждень

Підручник «Математика. 5» (автори: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір). – Харків: Гімназія, 2013

Прямокутний паралелепіпед

4

-

Звичайні дроби

11

1

Десятковий дріб. Додавання і віднімання десяткових дробів

11

1

Множенняі ділення десятковихдробів.

14

1

Дії з десятковимидробами. Середнєарифметичне

10

1

Відсотки

10

1

Повторення і систематизація навчального матеріалу

8

1

5 клас, 76 год, 4 год на тиждень

ПідручникМатематика. 5» (автор О.С. Істер). – Київ: Генеза, 2013

Прямокутний паралелепіпед

4

-

Звичайні дроби

15

1

Десятковий дріб. Додавання і віднімання десяткових дробів

9

1

Множеннядесятковихдробів

9

1

Діленнядесятковихдробів.Дії з десятковимидробами

11

1

Відсотки. Середнєарифметичне

12

1

Повторення і систематизація навчального матеріалу

8

1

5 клас, 76 год, 4 год на тиждень

Підручник «Математика. 5» (автори:Н.А.Тарасенкова, І.М.Богатирьова, О.П.Бочко, О.М.Коломієць, З.О.Сердюк ). –Київ. Видавничий дім «Освіта», 2013

Прямокутний паралелепіпед

4

Звичайні дроби

9

1

Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками

8

1

Десятковий дріб. Додавання і віднімання десяткових дробів

10

1

Множенняі діленнядесятковихдробів

11

1

Арифметичнідії з десятковимидробами. Округлення чисел

9

1

Відсотки. Середнєарифметичне

10

1

Повторення і систематизація навчального матеріалу

7

1

6 клас, 76 год, 4 год на тиждень

Раціональні числа. Порівняння раціональних чисел

10

1

Додавання і віднімання раціональних чисел.

10

1

Множення раціональних чисел

10

1

Ділення раціональних чисел. Дії з раціональними числами

9

1

Рівняння

10

1

Паралельні і перпендикулярні прямі. Координатна площина

9

1

Повторення і систематизація навчального матеріалу

10

1

7 клас, алгебра, 70 год, 2 год на тиждень

Застосування формул скороченого множення

10

1

Функції

8

1

Лінійні рівняння та системи лінійних рівнянь з двома змінними

12

1

Повторення і систематизація навчального матеріалу

4

1

7 клас, геометрія, 70 год, 2 год на тиждень

Трикутники. Ознаки рівності трикутників

17

2

Коло і круг

12

1

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

1

8 клас, алгебра, 70 год, 2 год на тиждень

Квадратні корені і дійсні числа

12

1

Квадратні рівняння

16

1

Повторення і систематизація навчального матеріалу

5

1

8 клас, геометрія, 70 год, 2 год на тиждень

Застосування подібності трикутників

6

1

Многокутники. Площі многокутників

9

1

Розв’язування прямокутних трикутників

13

1

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

1

9 клас, алгебра, 70 год, 2 год на тиждень

Системи рівнянь другого степеня з двома змінними

6

1

Елементи прикладної математики

8

1

Числові послідовності

10

1

Повторення і систематизація навчального матеріалу

5

1

9 клас, геометрія, 70 год, 2 год на тиждень

Геометричні перетворення

8

1

Вектори на площині

10

1

Початкові відомості з стереометрії

9

1

Повторення і систематизація навчального матеріалу

7

1

10 клас, математика, рівень стандарту, 105 год, 3 год на тиждень

Тригонометричні функції

24

2

Перпендикулярність прямих і площин в просторі

20

1

Резервний час і повторення

9

1

10 клас, алгебра і початки аналізу, академічний рівень, 70 год, 2 год на тиждень

Тригонометричні формули і наслідки з них

12

1

Тригонометричні рівняння та нерівності

14

1

Резервний час і повторення

8

1

10 клас, геометрія, академічний рівень, 70 год, 2 год на тиждень

Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії

3

-

Перпендикулярність прямих і площин в просторі

24

2

Резервний час і повторення

7

1

11 клас, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту, 54 год

Похідна

3

-

Застосування похідної

7

1

Інтеграл та його застосування

8

1

Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики

8

1

Резервний час і повторення

8

1

11 клас, геометрія, рівень стандарту, 51 год

Геометричні тіла. Об’єми і площі поверхонь геометричних тіл

17

2

Резервний час і повторення

4

-

11 клас, алгебра і початки аналізу, академічний рівень, 105 год, 3 год на тиждень

Інтеграл та його застосування

20

1

Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики

12

1

Резервний час і повторення

19

1

11 клас, геометрія, академічний рівень, 70 год, 2 год на тиждень

Тіла обертання. Площі поверхонь тіл обертання

14

1

Об’єми геометричних тіл

12

1

Резервний час і повторення

8

1

Методисти Пришляк І.М., Іванюк Т.Г.

Інформатика

Теми уроків

Рекомендована кількість годин

5 клас

Резервні години

1 год

6 клас

Резервні години

-

7 клас

Резервні години

1 год

9 клас

Резервні години

1 год

10 клас. Рівень стандарту

Резервні години

2 год

11 клас. Рівень стандарту

Резервні години

-

10 клас. Академічний рівень

Резервні години

1 год

11 клас. Академічний рівень

Резервні години

-

10 клас. Поглиблене вивчення

Методи побудови алгоритмів

51 год

Технології обробки, пошуку та сортування інформації (Access)

18 год

Резерв

-

11 клас. Академічний рівень

Комунікаційні технології

29 год

Основи комп’ютерного проектування (Розробка проекту)

20 год

Резерв

-

Методист Вербіцька М.Я.

Біологія

Запропоновані теми для ущільненого вивчення рекомендовані для самостійного обрання учителем матеріалу, який вивчатиметься за меншу кількість годин.

Теми уроків

Рекомендована кількість годин

6 клас, 70 год, 2 год на тиждень

Різноманітність та видозміни листка.

Будова листка у зв’язку з функціями фотосинтезу, газообміну, випаровування води

1 год

Запилення. Запліднення.

1 год

Насінина. Плід, поширення плодів.

1 год

Хвощі, плауни. Папороті.

1 год

Особливості живлення грибів.Розмноження та поширення грибів.

1 год

Паразитичні — фітопатогенні (на прикладі трутовиків) та зоопатогенні (на прикладі збудників мікозів лидини) гриби.

Значення грибів у природі та житті людини

1 год

7 клас, 70 год, 2 год на тиждень

Два типи семетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин. Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.

1 год

Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин. Органи чуття їх значення.

1 год

Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна.

Форми поведінки тварин: репродуктивна.

1 год

Поняття про популяцію та екосистему.Поняття про чинники середовища.

1 год

Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика.

Природоохоронні території. Червона книга.

1 год

8 клас, 70 год, 2 год на тиждень

Значення риб у житті людини. Рибне господарство.Роль риб у водних екосистемах. Охорона риб.

1 год

Сезонні явища у житті земноводних.Різноманітність земноводних. Роль земноводних у екосистемах, їх значення для людини. Охорона земноводних.

1 год

Розмноження і розвиток птахів. Поведінка птахів: влаштування гнізд, шлюбна поведінка, турбота про потомство.Сезонні явища в житті птахів. Перельоти птахів.

1 год

Різноманітність птахів. Роль птахів у екосистемах, їх значення для людини. Охорона птахів. Птахівництво.

1 год

Вплив чинників середовища на тварин.Форми співіфснування організмів в угрупованнях

1 год

9 клас, 105 год, 3 год на тиждень

Залози внутрішньої секреції

1 год

Ендокринна функція залоз змішаної секреції.Гіпоталамо-гіпофізарна система.

1 год

Запліднення.Ембріональний розвиток. Функції плаценти. Вагітність.

1 год

Загальна будова нервової системи.Центральна і периферична нервова система людини.

1 год

Стовбур головного мозку. Поняття про ретикулярну формацію.

Мозочок. Підкіркові ядра головного мозку.

1 год

Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Будова аналізаторів.Загальна характеристика сенсорних систем.

1 год

Сприйняття світла, кольору, простору.Порушення зору та їх профілактика.

1 год

Рівні сприйняття інформації.Роль ретикулярної формації мозку в сприйняття інформації.

1 год

Біоритми людини.Поведінка людини.

1 год

10 клас, 52 год, 1,5 год на тиждень

Функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів.Клітинний цикл еукраіотів. Механізми відтворення і загибелі клітин.

1 год

Віруси, їхній хімічний склад, будова, життєві цикли.Роль вірусів у природі й житті людини.

1 год

Особливості організації і життєдіяльності одноклітинних еукаріотів.

Колоніальні організми.

1 год

Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами.Стовбурові клітини. Диференціація клітин. Принципи взаємодії клітин. Утворення тканин у тварин.

1 год

Органи багатоклітинних організмів. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів.Колонії багатоклітинних організмів.

1 год

11 клас, 52 год, 1,5 год на тиждень

Життєвий цикл у рослин і тварин.Ембріотехнології. Клонування

1 год

Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань. Взаємодії організмів в екосистемах.Різноманітність екосистем. Розвиток ті зміни екосистем.

1 год

Роль живих організмів у біосфері. Біомаса.Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери

1 год

Методист Турчин О.В.

Географія. Економіка

Теми уроків

Рекомендована кількість годин

6 клас. «Загальна географія». (70 годин, 2 години на тиждень)

Рухи води в Океані. Життя в океанах і морях.

Практична робота 6 (початок).Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів

Багатства вод Світового океану. Океан та людина

1 год

Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води. Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу

1 год

Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків компонентів природи. Практична робота 7. Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості (за типовим планом).

1 год

Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі, його густота. Найбільш заселені території земної кулі.Людські раси. Дослідження М. М. Миклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу

1 год

7 клас. «Материки та океани». (70 годин, 2 години на тиждень)

Населення. Держави. Україна і держави Північної Америки.Урок контролю знань. Тема 1. Північна Америка

1 год

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.
Практична робота 11. Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм

1 год

Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО. Населення. Найбільші держави Європи та Азії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії

1 год

Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Міжнародне співробітництво у розв’язуванні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.Дослідження. Шляхи розв’язування екологічних проблем

1 год

8 клас. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ. (52 години, 1,5 години на тиждень)

Практична робота 6. Складання порівняльної характеристики природних зон і країв України (за вибором).Урок контролю знань. Розділ ІІІ. Ландшафти і фізико-географічне районування (теми 1-5)

1 год

Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні. Аварія на Чорнобильській АЕС і здоров’я населення. Практична робота 7. Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні.Законодавство про екологічну ситуацію в Україні

1 год

Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища в Україні.Урок контролю знань. Розділ IV. Використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона

1 год

9 клас. Економічна і соціальна географія України. (52 години, 1,5 години на тиждень)

Тваринництво, його структура та географія. Розвиток кормової бази тваринництва. Рибне господарство.Зональна спеціалізація сільського господарства. Гірські регіони. Приміські сільськогосподарські райони. Аграрні реформи в Україні, їх соціальне і економічне значення

1 год

Обсяги і структура зовнішньоекономічних зв’язків. Географія зовнішньої торгівлі. Торговельний баланс країни. Значення зовнішніх економічних зв’язків в господарстві країни.Міжнародні організації. Інтеграція України в світову економіку. Вплив процесів глобалізації на господарство України

1 год

Особливості географічного положення та його вплив на господарську спеціалізацію. Природні умови і ресурси, їх оцінка.

Географічні назви своєї області чи автономної республіки в минулому і нині. Особливості топоніміки своєї місцевості.Населення і трудові ресурси. Демографічна ситуація. Найбільші міста. Адміністративні райони. Історія заселення території. Особливості культури і побуту місцевого населення

1 год

10 клас. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ.
(52 години, 1,5 години на тиждень)

Інші держави-сусіди України: Словаччина, Угорщина, Румунія і Молдова.Зв’язки країн сусідів з Україною.

Практична робота 3. Характеристика зв’язків України з країнами-сусідами (закінчення)

1 год

Країни Південно-Західної Азії.Урок контролю знань. Тема 2. Країни Азії

1 год

Австралія. Особливості розміщення населення, найбільші міські агломерації. Роль країни в МГПП, значення зовнішніх економічних зв’язків. Океанія. Специфіка ЕГП територій регіону. Особливості природи, населення та господарства.

1 год

11 клас. Економіка. (35 годин, 1 година на тиждень)

Практична робота 5. Аналіз змін ВВП України для оцінки загального стану економіки. Урок контролю знань. Тема 6. Загальні результати національного виробництва

1 год

Міжнародні фінансово-кредитні відносини.

Форми міжнародного руху капіталів: міжнародний кредит та іноземне інвестування. Діяльність міжнародних фінансово – кредитних організацій у забезпеченні міжнародного руху капіталу. Платіжний баланс країни.Практична робота 7. Аналіз торгового балансу України з метою визначення основних статей експорту та імпорту і основних торгівельних партнерів

1 год

Методист Вітенко І.М.

Фізика.Астрономія

Теми уроків

Рекомендована кількість годин

Фізика

7 клас

Тертя в природі й техніці. Лабораторна роботу № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

1 год

Узагальнення і систематизація знань з теми «Взаємодія тіл». Захист проектів

1 год

Прості механізми. Момент сили

1 год

Коефіцієнт корисної дії механізмів. Лабораторна робота № 11. Визначення ККД простого механізму

1 год

8 клас

Коефіцієнт корисної дії механізмів. Лабораторна робота №10. Визначення ККД похилої площини

1 год

Розв’язування задач і вправ з теми «Кількість теплоти». Узагальнення і систематизація знань

1 год

Енергія в житті людини. Використання енергії людиною й охорона природи

1 год

Екскурсії

1 год

9 клас

Безпекою людини під час роботи з електричними приладами. Узагальнення і систематизація знань з теми «Електричний струм»

1 год

Розв’язування експериментальних задач і вправ. Узагальнення і систематизація знань з теми «Магнітне поле»

1 год

Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні. Екологічні проблеми ядерної енергетики

1 год

Віртуальна екскурсія на тему «Ядерна енергетика та сучасні проблеми екології»

1 год

10 клас, рівень стандарту

Розв’язування задач. Узагальнення та систематизація знань з теми «Властивості газів, рідин, твердих тіл»

1 год

Розв’язування задач. Узагальнення та систематизація знань з теми «Молекулярна фізика й термодинаміка»

1 год

Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла.Рідкі кристали та їх властивості. Полімери: їхні властивості та застосування

1 год

Тривалість лабораторного практикуму зменшити на 1 год

10 клас,академічний рівень

Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили. Центр тяжіння

1 год

Підсумковий урок з теми «Механічні коливання і хвилі». Узагальнення та систематизація знань

1 год

Розв’язування задач. Молекулярна фізика й термодинаміка

1 год

Тривалість лабораторного практикуму зменшити на 1 год

11 клас, рівень стандарту

Люмінісценція. Квантові генератори. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла

1 год

Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Узагальнення та систематизація знань з теми «Атомна та ядерна фізика»

1 год

Тривалість лабораторного практикуму зменшити на 1 год

Узагальнююче заняття. Фізика й науково-технічний процес

1 год

11 клас,академічний рівень

Квантові генератори та їх застосування. Принцип дії квантових генераторів. Узагальнення та систематизація знань з теми «Хвильова і квантова оптика»

1 год

Спектральний аналіз та його застосування. Рентгенівське випромінювання. Застосування рентгенівського випромінювання в науці, техніці, медицині, на виробництві

1 год

Тривалість лабораторного практикуму зменшити на 1 год

Узагальнююче заняття «Фізика й науково-технічний процес»

1 год

Астрономія 11 клас

Наша Галактика. Світ галактик. Квазари

1 год

Проблеми космології. Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження і розвиток Всесвіту. Життя у Всесвіті. Підсумки вивчення курсу астрономії

1 год

Методист Гайда В.Я.

Хімія

Теми уроків

Рекомендована кількість годин

7 клас, 52 години, 1,5 год на тиждень

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню

1 год

Резервні години

3 год

8 клас, 70 годин, 2 год на тиждень

Резервні години

6 год

9 клас, 70 год, 2 год на тиждень

Резервні години

6 год

10 клас, рівень стандарту, 35 год, 1 год на тиждень

Резервні години

3 год

11 клас, рівень стандарту, 35 год, 1 год на тиждень

Резервні години

3 год

10 клас, академічний рівень, 35 год, 1 год на тиждень

Резервні години

3 год

11 клас, академічний рівень, 70 год, 2 год на тиждень

Тема 6. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

5 год

Тема 7. Роль хімії в житті суспільства

5 год

Резервні години

3 год

Трудове навчання

Теми уроків

Рекомендована кількість годин

5 клас, 35 годин, 1 год на тиждень

Резерв часу

2 год

6 клас, 35 годин, 1 год на тиждень

Резерв часу

7 год

7 клас, 70 годин, 2 год на тиждень

Варіативний модуль

18 год

Резерв часу

2 год

8 клас, 70 годин, 2 год на тиждень

Резерв часу

2 год

9 клас, 35 годин, 1 год на тиждень

Резерв часу

1 год

10 клас, рівень стандарту, 35 годин, 1 год на тиждень

Резерв часу

1 год

10 клас, академічний рівень, 35 годин, 1 год на тиждень

Резерв часу

1 год

11 клас, рівень стандарту, 35 годин, 1 год на тиждень

Резерв часу

1 год

11 клас, академічний рівень, 35 годин, 1 год на тиждень

Резерв часу

1 год

10-11 класи, технологічний профіль, 210 годин, 6 год на тиждень

Ущільнення матеріалу за усіма спеціалізаціями технологічного профілю здійснюється шляхом зменшення резерву часу на 24 год

Образотворче мистецтво

Теми уроків

Рекомендована кількість годин

5 клас

Культурні та національні традиції. Дизайн середовища. «Традиційне українське житло». «Диво – рушник

1 год

Книжкова графіка “Листівка-ілюстрація”. Екслібрис

1 год

Подорож відомими музеями України

1 год

6 клас

Натюрморт. Тематичний натюрморт

1 год

Сюжетно-тематична картина. Побутовий жанр в музичному мистецтві

1 год

Ознайомлення з музеями. Історична спадщина

1 год

7 клас

Рекламний дизайн. Графіті

1 год

Сучасний дизайн. Імідж. Монограма

1 год

Створюємо власний імідж. Дизайнер і стиль

1 год

Музичне мистецтво

Теми уроків

Рекомендована кількість годин

5 клас (автор Л.Кондратова)

Інструментальне соло. Грає інструментальний ансамбль

1 год

Світ вокальної музики. Звучить хор

1 год

Музика та інші види мистецтва

1 год

Підсумковий урок. Урок-концерт

1 год

5 клас (автори Л.Аристова, В.Сергієнко)

Чи є сюжет в музиці? Непрограмна музика

1 год

Інструментальне соло. Інструментальний ансамбль

1 год

Різновиди оркестрів, вокальні ансамблі

1 год

Підсумковий урок. Урок-концерт

1 год

6 клас (автор Л.Кондратова)

Жанр прелюдії. Грайливе скерцо

1 год

Про що розповідає ноктюрн? Етюд у музиці

1 год

Жанрова палітра симфонічної музики

1 год

6 клас (автори Л.Аристова, В.Сергієнко)

Ноктюрн, Рапсодія

1 год

Скерцо. Етюд

1 год

Рондо. Сюїта

1 год

Оперета. Попурі з оперет

1 год

7 клас (автор Л.Кондратова

Рок-н-рол. Історія рок-музики

1 год

Барди. Звучить авторська бардівська пісня

1 год

Мюзикл. Телемюзикл

1 год

Електронна музика та її інструменти. Сучасна танцювальна музика

1 год

7 клас (автори Л.Аристова, В.Сергієнко)

Рок-музика

1 год

Рок-опера

1 год

Мюзикл

1 год

Музика в мультиплікації

1 год

Святкова й розважальна музика

1 год

8 клас (програма Б.Фільц

Синтез музики з іншими видами мистецтва. Програмно-зображальна музика

1 год

Жанри музики. Оперета. Класична оперета

1 год

Камерно-інструментальна музика

1 год

Камерна музика. Романс, Фантазія. Кантата

1 год

Методист Саранчук Н.Р.

Фізична культура

Ущільнення навчального матеріалу в усіх класах здійснити за рахунок зменшення кількості годин, які передбачені програмою на закріплення вмінь та навичок уже вивченого матеріалу.

Модулі програми

Рекомендована кількість годин

5 – 6 класи

Гімнастика

12 год

Спортивні ігри – на вибір 2 модулі

12 год на модуль

Легка атлетика

16 год

7 - 8 – 9 класи

Гімнастика

10 год

Спортивні ігри – на вибір 2 модулі

14 год на модуль

10 – 11 класи

Легка атлетика

14 год

Гімнастикаабо професійно-прикладна підготовка

6 год

Спортивні ігри – на вибір 2 модулі

8 год на модуль

Методист Єднак Г.М.

Кiлькiсть переглядiв: 6

Коментарi

 • ChasEncore

  2017-06-07 06:22:09

  Cialis Como Se Usa [url=http://where-to-order-cialis.BuyCial.com]Where To Order Cialis[/url] Cialis Achat France Boite Propecia [url=http://leviprix.com/buy-cheap-levitra.php]Buy Cheap Levitra[/url] Sustiva Cialis Modalita D'Uso [url=http://comprar-levitra.buylevi.com]Comprar Levitra[/url] Levitra 10mg Preise Amoxil Pediatrique Gouttes Acheter [url=http://propecia-pill.propecorder.com]Propecia Pill[/url] Cheap Ciprofloxacin Viagra Prix Au Maroc [url=http://buy-cheap-kamagra-site.kamagorder.com]Buy Cheap Kamagra Site[/url] Cialis Europe Online Plus Longtemps Au Lit...

 • ChasEncore

  2017-05-26 07:40:38

  Trusted Tablets [url=http://sildenaf.xyz/viagra-cheap.php]Viagra Cheap[/url] Viagra Rezeptfrei Kaufen Forum Differenze Cialis Viagra [url=http://antab1.xyz/how-do-i-get-antabuse.php]How Do I Get Antabuse[/url] Il Viagra Fa Male Al Cuore Cialis 10 Efficacite [url=http://kama1.xyz/order-kamagra-tablets.php]Order Kamagra Tablets[/url] Keflex Side Effects Eye Inc. [url=http://amoxi.xyz/amoxicillin-250mg.php]Amoxicillin 250mg[/url] Cialis Jambes Lourdes Cialis In Farmacia Prezzo [url=http://buyizot.xyz/accutane-pills...

 • KennavafVode

  2017-05-21 13:31:48

  Cialis Canada Viagra [url=http://nolvadex.ccrpdc.com/buy-nolvadex-tamoxifen.php]Buy Nolvadex Tamoxifen[/url] Price Of 100mg Viagra Kamagra 100mg Online [url=http://cial1.xyz/cheap-cialis-20mg.php]Cheap Cialis 20mg[/url] Achat De Xenical En Ligne Choisir Levitra En Ligne [url=http://cial1.xyz/buying-cialis-online.php]Buying Cialis Online[/url] Venta de cialis en barcelona Generic Progesterone Menopause Mastercard Accepted Price Online [url=http://cial1.xyz/canadian-cheap-cialis.php]Canadian Cheap Cialis[/url] Cialis 10mg Nebenwirkungen Viagra Shipped Overnight [url=http://lasix...

 • Ceshup

  2017-04-04 13:25:44

  Cialis 100mg Dosage [url=http://doxycycline.mdsmeds.com/cheapest-vibramycin-online.php]Cheapest Vibramycin Online[/url] Order Meds No Acript Zithromax After Meal [url=http://amoxil.mdsmeds.com/buy-amoxil.php]Buy Amoxil[/url] Buy Medication Online Without Script Tadalafil [url=http://prozac.ccrpdc.com/where-to-order-prozac.php]Where To Order Prozac[/url] Propecia Effects Hair Loss Cytotec Erectile Disfunction [url=http://prozac.mdsmeds.com/prozac-generic.php]Prozac Generic[/url] Amoxicillin Online Low Cost Dose Amoxicillin [url=http://zoloft...